Αλλαγές στα Κέντρα Υγείας με ιδιώτες

Υγεία

Αλλαγές έρχονται στις δημόσιες δομές υγείας και συγκεκριμένα στα κέντρα Υγείας, με την συμβολή ιδιωτών  σύμφωνα με όσα σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας.

Οι 4 αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Το ΕΘΝΟΣ, αποκαλύπτει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για τις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) και στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ειδικότερα με βάση το σχέδιο που έχει ήδη καταρτισθεί, από το νέο έτος θα ξεκινήσει καταρχάς ένα «λίφτινγκ» στις υπάρχουσες δομές με ιδιωτικά κεφάλαια, θα ενισχυθούν Κέντρα Υγείας με νέα μηχανήματα για διαγνωστικές εξετάσεις, τα οποία θα προμηθεύσουν ιδιώτες, ενώ, μεταξύ άλλων, θα γίνουν νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που σήμερα δεν παρέχονται στους ασφαλισμένους, σε διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ήδη άλλωστε, έχει ξεκινήσει αντίστοιχη συνεργασία του υπουργείου Υγείας για αλλαγές στα νοσοκομεία με τη συμβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ξεκινά ήδη ο διάλογος για την ανίχνευση του ενδιαφέροντος ιδιωτών για την προμήθεια εξειδικευμένων μηχανημάτων για διαγνωστικές εξετάσεις, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν κενά σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο πρώτος τρόπος συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα θα αφορά στην ενίσχυση των δημοσίων δομών που ήδη υπάρχουν (Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.) με νέα μηχανήματα. Η αποπληρωμή θα γίνει με τη μορφή του leasing ενώ δεν θα έχουν εμπλοκή οι ιδιώτες στη λειτουργία του νέου εξοπλισμού.

Ο δεύτερος τρόπος συνεργασίας που θα ακολουθηθεί είναι σε δημόσιες δομές να τοποθετηθεί νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των ασθενών, αλλά εάν στην περιοχή δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, θα διατεθεί από τις ίδιες ιδιωτικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή η αποπληρωμή των ιδιωτικών εταιρειών θα γίνει με τη μορφή της μίσθωσης των μηχανημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ το προσωπικό θα αμείβεται ξεχωριστά με πρόσθετο κονδύλι.

Αλλαγές σχεδιάζονται ήδη και για τα κτίρια όπου σήμερα στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας ή τα Πολυϊατρεία. Ιδιώτες θα κληθούν να ανακατασκευάσουν ή να εκσυγχρονίσουν υπάρχουσες μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ θα πληρωθούν με δόσεις από το ελληνικό δημόσιο σε βάθος χρόνου με τη μορφή leasing, περιγράφουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές.

Τέλος μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στις συμβάσεις του δημοσίου με τον ΕΟΠΥΥ. Σχεδιάζεται να γίνουν νέες συμβάσεις με ιδιωτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε περιοχές που σήμερα υστερούν σε υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους σε εξετάσεις.

Στην περίπτωση αυτή θα γίνουν νέες συμβάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ, ανάλογα την περιοχή και τις ανάγκες του πληθυσμού. Οι ιδιωτικές Μονάδες θα κληθούν να καλύψουν συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων στους πολίτες, με βάση τον αριθμό των κατοίκων, τις ηλικιακές ομάδες κ.λπ.