Με νέους όρους οι εκλογές ανάδειξης αιρετών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-LIFESTYLE

Με επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή με αρνητικό PCR/rapid test θα γίνεται  η συμμετοχή στις εκλογές αιρετών και τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Τι ορίζει η απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» και τη σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ προβλέπεται ότι «5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρου 10). 
Στο ως άνω όριο δε συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις»

Η εγκύκλιος