ΣΚΥΔΡΑ: Η ανάπλαση της πλατείας Σαφραμπόλεως στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Σκύδρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00΄.

Τα είκοσι οκτώ (28) θέματα ημερήσιας διάταξης που αναμένεται να συζητηθούν είναι τα εξής:

–      Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα.

–      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σκύδρας 2022.

–      Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ».

–      Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».

–      Σύμφωνη γνώμη επί των θέσεων που προτείνει το «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

–      Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση των αριθ. 193 και 194β τεμαχίων κείμενα στο αριθ. 54 Ο.Τ. του συνοικισμού Σκύδρας.

–      Έγκριση υποβολής αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση του αριθ. 349 τεμαχίου κείμενο στο αριθ. 69 Ο.Τ. του συνοικισμού Σκύδρας.

–      Οριοθέτηση τμημάτων του ρεμάτων Διώρυγας 66 (Τα 66) και ποταμού Λουδία στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Θεσ/νίκης.

–      Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021.

–   Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 37.200,00 ευρώ για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

–   Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Κ.Μ. και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021.

–   Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021.

–   Έγκριση μεταφοράς κατανάλωσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σχολείων στις σχολικές επιτροπές  του Δήμου μας ή παρακράτηση και συμψηφισμός των δαπανών κατανάλωσης με τους προς απόδοση προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών (Ν.4483/2017 άρθρο 46).

–   Ορισμός – εξουσιοδότηση δημοτικής υπαλλήλου υπεύθυνης για συναλλαγές στην Τράπεζα ALPHA BANK.

–   Έγκριση μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση οφειλών μισθωμάτων σχ. Έτους 2019-2020.

–   Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας λόγω παραίτησης.

–   Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας λόγω παραίτησης.

–   Έγκριση δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού Άνοιας στο Δήμο Σκύδρας.

–   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων.

–   Έγκριση της αριθ. 127/2021 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΥΑ Σκύδρας.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Μαυροβουνίου στον αθλητικό σύλλογο  «ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Μανδάλου στον αθλητικό σύλλογο  «ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Λιποχωρίου στον αθλητικό σύλλογο «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Πρ. Ηλία στον αθλητικό σύλλογο «ΑΡΗΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Πετριάς στον αθλητικό σύλλογο «ΝΕΟΣ ΠΥΡΣΟΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού γηπέδου Καλυβίων (κλειστό και ανοικτό) σε  αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας  για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των Δημοτικών γηπέδων ΤΕΝΝΙΣ  σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

–   Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του ΔΑΚ Σκύδρας (κλειστού και ανοιχτού γηπέδου) σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Σκύδρας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.