Το ΤΕΕ/ΤΚΜ καινοτομεί με ένα “κλικ” στην ενημέρωση των μηχανικών

Οικονομία

Με ένα κλικ και με σύνθημα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ-ΠΕΤΥΧΕ» οι Μηχανικοί έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ηλεκτρονικές πηγές χρηματοδοτήσεων μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ , www.tkm.tee.gr

Πρόκειται για μία χρηστική πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπου οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και ευρύτερα, πατώντας πάνω στο ηλεκτρονικό banner που έχει δημιουργηθεί εισέρχονται σε μία ειδική σελίδα όπου παρουσιάζονται ανά κατηγορία (προγράμματα, επιταχυντές, funds, θερμοκοιτίδες, κ.λ.π.) χρήσιμες ηλεκτρονικές πηγές χρηματοδότησης ακόμη και για απευθείας χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΕ. Ο χρήστης πατώντας σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να αναζητήσει τις πληροφορίες που ζητά για το αντικείμενο της χρηματοδότησης που τον ενδιαφέρει.

Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ «Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί πληθώρα χρηματοδοτικών εργαλείων που βοηθούν σημαντικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για τον εκσυγχρονισμό μίας υφιστάμενης επιχείρησης αλλά και την μετατροπή μίας επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό εγχείρημα. Ωστόσο, στην σημερινή εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της μάθησης εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό έλλειμμα γνώσης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αλλά και των νέων ανθρώπων (π.χ. μηχανικών) που θέλουν να εισέλθουν στο στίβο του επιχειρείν, για τις βασικές πηγές ενημέρωσης από όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το εν λόγω αρχείο θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται τακτικά ενόψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ευελπιστώντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα τύχει υποστήριξης και αξιοποίησης από τα μέλη μας»