Συνάντηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ν. Πέλλας

Αγροτικά

Επί τάπητος θα θέσουν όλα τα θέματα που τους απασχολούν τα μέλη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων του Νομού μας, στη σημερινή συνάντηση, στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας (στις 6 μ.μ.).
Η δράση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων και το Δήμο Σκύδρας και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Φορολογία των αγροτών, αλλαγή του φορολογικού συστήματος και σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των προτεινομένων αλλαγών. 
• Ενημέρωση για Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης στον αγροτικό τομέα, επενδυτικές δράσεις κι αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.