ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: Συνεχίζονται οι εγγραφές

Παιδεία

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Εδεσσας και όσοι ενήλικες ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 23810 81010, 6955 107482, 6983 595814, τις ώρες 5.30 – 8.30 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Τίτλος σπουδών (απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή πιστοποιητικό σπουδών Γυμνασίου για όσους φοίτησαν σε κάποια τάξη του Γυμνασίου)

Η φοίτηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Εδεσσας είναι δωρεάν και διαρκεί δύο (2) έτη.
Δίνει δε μια Δεύτερη Ευκαιρία στη μόρφωση των ενηλίκων σπουδαστών του, μέσα από το ευέλικτο και ανοικτό πρόγραμμα σπουδών του, που προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Επίσης, χορηγεί απολυτήριο ισότιμο με το απολυτήριο του Δημοσίου Γυμνασίου, χωρίς εξετάσεις, με κανόνες και πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ενήλικης ζωής.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται το απόγευμα, απ’ τις 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.