ΕΔΕΣΣΑ: Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Παιδεία

Επιτυχώς συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Έδεσσας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Έδεσσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα παραπάνω.

Σημειώνεται ότι, σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση). Στα δια ζώσης θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον νέο κορωνοϊό (είσοδος με πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή rapidtest).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής (ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ): 

Τηλ. : 2381350758, Ταχ. Διεύθυνση: Πλ.Αιγών 1, Έδεσσα

Email: athanasiou.k@edessa.gr                                        

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.