ΑΠΘ: Διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας

Παιδεία

Πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας για παιδιά, ηλικίας 9-15 ετών και για ενηλίκους, υλοποιεί η Ερευνητική Ομάδα Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Στόχος του προγράμματος που καλύπτει τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2, είναι η εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Παράλληλα με τη γλωσσική διδασκαλία, θα πραγματοποιείται και μία πολιτισμική προσέγγιση, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν κάποιες γνώσεις πάνω σε θέματα της σύγχρονης γαλλικής πραγματικότητας και κουλτούρας.

Τα μαθήματα, που, λόγω της πανδημίας θα είναι διαδικτυακά, ενσωματώνουν τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, κατάλληλες για παιδιά και ενηλίκους.

Το κόστος συμμετοχής  είναι 130 ευρώ το ακαδημαϊκό έτος (από Οκτώβριο 2021 έως και Ιούνιο 2022) και η εξόφληση των διδάκτρων πραγματοποιείται εφάπαξ εντός των δύο πρώτων εβδομάδων των μαθημάτων στον λογαριασμό του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ. Τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.