“Προσωπικός βοηθός” για 2.000 ΑΜΕΑ από το 2022

Υγεία

Στις αρχές του 2022 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα “προσωπικός βοηθός” στην Ελλάδα.  Ένας θεσμός που, εδώ και χρόνια, στηρίζει επιτυχώς την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά για δύο χρόνια και θα ενταχθούν σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι. Για την υλοποίησή του έχουν διασφαλιστεί πόροι, ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και 320 εκατομμύρια ευρώ για τη μετέπειτα καθολική πανελλαδική εφαρμογή του.

Είναι άλλωστε σημαντικό το γεγονός ότι τα ΑΜΕΑ, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους, θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Προσωπικού Βοηθού, χωρίς να στερούνται καμία άλλη παροχή ή υπηρεσία που ήδη λαμβάνουν.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και των οικογενειών τους, συνδέεται με το δικαίωμά τους στην ανεξάρτητη διαβίωση και την συμπερίληψή τους στην κοινωνία και συμβάλλει στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησής τους».