Εδεσσα: Με τηλεδιάσκεψη και η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας, την ερχόμενη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωση υφισταμένων οδών με ταυτόχρονη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους στον οικισμό Π. Αγ. Αθανασίου Κοινότητας Αγ. Αθανασίου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

• Επικαιροποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

• Ανάκληση της αριθμ. 93/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 152/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά τον κανονισμό χρήσης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Έδεσσας”» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

• Μεταβολές ή μη των οικισμών του Δήμου Έδεσσας από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Ορισμός αιρετού εκπροσώπου και υπαλλήλου του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  

• Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

• Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθ 14/2017 (ΑΔΑ:Ω2ΧΓΩΡΠ-5ΩΘ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

• Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθ 27/2019 (ΑΔΑ: 7Ζ5ΔΩΡΠ-Τ6Τ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).

• Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος).

• Έγκριση διακοπής συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας για τη συμμετοχή του ως εταίρος στο Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

• Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ