Πυροβεστική: Οι πίνακες υποψηφίων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-LIFESTYLE

Αναρτήθηκαν οι πίνακες των υποψηφίων πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ανά ειδικότητα) για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, μετά τις διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση για τις Υγειονομικές Εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν οι ικανοί υποψήφιοι.

Ειδικότητα Πληροφορικής

Ειδικότητα Μηχανικών: 
α. Πολιτικοί Μηχανικοί

β. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

γ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Ειδικότητα Μετεωρολογίας
 

Ειδικότητα Νομικής
 

Ειδικότητα Οικονομικών