Εκδήλωση για την κλωστοϋφαντουργία από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Κεντρική Μακεδονία

Διαδικτυακή εκδήλωση για την κυκλική οικονομία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας /Peer Review του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2021 είχε τίτλο «Circular Economy in textiles and clothing» (Κυκλική οικονομία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης) και υποστηρίχθηκε από την Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», η οποία οργανώνει Peer Reviews για να υποστηρίξει περιφέρειες από όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες μεταξύ τους προκλήσεις.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν α) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία στη βιομηχανία της μόδας και ειδικότερα στον κλάδο της ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, β) η αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, γ) η διερεύνηση χρηματοδοτικών μέσων, εργαλείων πολιτικής και δράσεων που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των παραγωγών για την κυκλική οικονομία στη μόδα και δ) οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και η δυνατότητα προσαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο οποίος τόνισε ότι μία από τις κύριες στρατηγικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η παροχή εργαλείων που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να εισέλθουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Εκ μέρους του Προγράμματος Interreg Europe χαιρετισμό απηύθυνε η  Συντονίστρια της Πλατφόρμας Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) Μαγδαληνή Αναγνώστου,  η οποία αναφέρθηκε στις δράσεις και στις υπηρεσίες που προσφέρει το πρόγραμμα για την υποστήριξη των περιφερειών στις προκλήσεις πολιτικής που αντιμετωπίζουν.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος, το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το μέλλον της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο της ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας. Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν, επίσης,  ορισμένες καλές πρακτικές από τρεις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος, καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στη συνέχεια οι εμπειρογνώμονες από Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία, αφού παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές, ανέλυσαν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του κλάδου για δράσεις κυκλικής οικονομίας, αναφέρθηκαν σε καινοτόμες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων και πρότειναν τρόπους ευαισθητοποίησης του κοινού για ζητήματα κυκλικής οικονομίας.

Τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων για τις στρατηγικές και τα εργαλεία προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, μέσω της υιοθέτησης αρχών κυκλικής οικονομίας. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων επί των προτάσεων και της δυνατότητας εφαρμογής τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) – Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης.