Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την πολιτική δικαιοσύνη

Πολιτική

Το νομοσχέδιο “Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”,  εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την έγκρισή του κατά πλειοψηφία από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Υπέρ τάσσεται η ΝΔ, επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση, καταψήφισαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

Πιλοτική Δίκη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το νοµικό καθεστώς της εισαγωγής στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου ένδικων βοηθηµάτων και µέσων που έχουν ασκηθεί ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου, η εισαγωγή δηλαδή της πρότυπης ή πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο, για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι στόχος είναι να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, και υπογραμμίζει ότι με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα, που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν σημαντικό αριθμό δικών, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας, με δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση “δημιουργεί, από την πίσω πόρτα, ένα οιονεί συνταγματικό δικαστήριο, για να ελέγξει ασφυκτικά τη νομολογία σε υποθέσεις τραπεζικών δανείων, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, εργατικών διαφορών σε μεγάλες επιχειρήσεις, συμβασιούχων”, υποθέσεων δηλαδή που απασχολούν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και κυρίως τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας έχει δηλώσει ότι η εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο είναι μεταρρύθμιση υπέρ των αδύναμων πολιτών που δεν θέλουν να ταλαιπωρούνται και να εξαντλούνται οικονομικά σε αέναες δικαστικές διαμάχες και ότι υλοποιείται η δέσμευση που ανέλαβε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με την επέκταση και στην πολιτική δικαιοσύνη “ενός επιτυχημένου θεσμού που λειτουργεί ήδη από το 2010 στη Διοικητική Δικαιοσύνη, και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονομής της”.

Πλειστηριασμοί

Η αντιπαράθεση εστιάζεται επίσης και στη διάταξη για τη σταδιακή αυτόματη μείωση της τιμής σε επαναληπτικούς πλειστηριασμούς που αποβαίνουν άγονοι. “Η διάταξη αντιμετωπίζει το φαινόμενο ελλείψεως πλειοδοτών, γεγονός που οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζομένου κινητού ή ακινήτου. Προβλέπεται, σε αυτή την περίπτωση, η σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς εάν προηγηθούν δυο ματαιώσεις του πλειστηριασμού, και συγκεκριμένα του πλειστηριασμού που έχει οριστεί αρχικά, και του πλειστηριασμού, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε σαράντα (40) ημέρες με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς”, αναφέρεται στην αιτιολόγηση της ρύθμισης και περιγράφεται ότι “η έλλειψη πλειοδοτών υποδηλώνει ότι η τιμή πρώτης προσφοράς δεν είναι αντίστοιχη με τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς και ζήτησης και για τον λόγο αυτό, με σκοπό να διενεργηθεί τελικά ο πλειστηριασμός και να υπάρξει σημαντικό πλειοδοτικό ενδιαφέρον, σε συνθήκες αγοράς και υγιούς ανταγωνισμού καθιερώνεται η σε δύο στάδια περαιτέρω (αυτόματη) μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Στο τρίτο αυτό στάδιο διενέργειας του πλειστηριασμού, μετά από τις δυο αρχικές ματαιώσεις, η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Εάν και πάλι δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται κατά ένα επιπλέον δεκαπέντε τοις εκατό (15%)”.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους και προειδοποιούν ότι με τη ρύθμιση αυτή δίνεται ένα πολύ ισχυρό κίνητρο στους πλειοδότες να περιμένουν την αυτόματη διόρθωση της τιμής για να πλειοδοτήσουν.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην έκθεση του, εκφράζει τον προβληματισμό του “κατά πόσον η θέσπιση ενός κανόνα αυτόµατης και, κατά συνέπεια, προκαθορισµένης µείωσης της τιµής προσφοράς, στη θέση του ισχύοντος καθορισµού της κατώτερης τιµής προσφοράς, περιορίζει ενδεχοµένως το δικαίωµα των διαδίκων σε έννοµη προστασία”.

Εξάλλου με το νομοσχέδιο θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, και όχι μόνο, όπως:

– η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης σε υποθέσεις που η προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική,

– η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και

– ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων από το δικαστήριο σε περίπτωση ματαίωσης των υποθέσεων αυτών για λόγους ανωτέρας βίας

– η ενίσχυση του ρόλου των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους.

Μεταξύ των τροπολογιών που συνοδεύουν το νομοσχέδιο είναι και η παράταση για την τροποποίηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ετικέτα: