Θ. Πλεύρης: «Ενίσχυση του πλαισίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων»

Υγεία

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η προώθηση κοινών λύσεων για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας σε φάρμακα, η βελτίωση της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων και η ανάγκη συνεργασίας για επενδύσεις στην Υγεία μέσω καινοτόμων πρακτικών, με στόχο την ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας.

Επιπλέον, οι υπουργοί Υγείας των κρατών-μελών αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με την πορεία των εμβολιασμών, τον δισταγμό των Ευρωπαίων πολιτών, τη χορήγηση της τρίτης δόσης καθώς και για το θέμα διάθεσης εμβολίων στις τρίτες χώρες.

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις προηγούμενες Προεδρίες της ΕΕ, όπως και παρούσα της Σλοβενίας, το ECDC και τον EMA για τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν καταβάλει για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19.

Υπογράμμισε ότι η πανδημία ανέδειξε τα προϋπάρχοντα κενά στον τομέα των φαρμάκων, όπως τις ελλείψεις σε νέα αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, καθώς και σε άλλα φάρμακα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και επεσήμανε την ανάγκη επαναστόχευσης στα υπαρχόντα φαρμακευτικά σκευάσματα. Τόνισε ότι η συνεργασία των κρατών- μελών είναι απαραίτητη και η ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων απολύτως επιβεβλημένη και στήριξε την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ΗΕRA, σημειώνοντας ότι ενώ επί του παρόντος είναι Υπηρεσία της ΕΕ, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στο μέλλον να μεταβληθεί σε ανεξάρτητο Οργανισμό.

Όσον αφορά τη λήψη τελικής απόφασης, σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας ενωσιακής δομής για την έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε σκευάσματα, για τα οποία δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι αυτό προϋποθέτει αφενός την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης επιπτώσεων και αφετέρου την εξέταση της σχέσης της δομής αυτής με τις προβλέψεις των τεσσάρων υπό διαπραγμάτευση Κανονισμών του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας.

Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας συμβουλευτικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μοναδικό σημείο για την συγκέντρωση και διανομή βέλτιστων πρακτικών των κρατών-μελών σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας, καθώς και για την παροχή καθοδήγησης με στόχο την εφαρμογή των πρακτικών αυτών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Πρότεινε, επίσης, αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία να λειτουργεί και ως σημείο επαφής για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά την υποβολή προτάσεων στα ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας εξήρε το επίτευγμα της πρόσβασης των κρατών-μελών της ΕΕ στα εμβόλια, κάνοντας λόγο για προστιθέμενη αξία της ΕΕ, αναφέρθηκε στα ποσοστά εμβολιασμού που έχουν επιτευχθεί και στις στοχευμένες παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο την αύξησή τους, στα αποτελεσματικά υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στα σχολεία καθώς και στις δράσεις των Κινητών Μονάδων για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ υποστήριξε την ανάγκη κοινής προσέγγισης των 27 για την χορήγηση της τρίτης δόσης.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΕ για τον εμβολιασμό των πολιτών των τρίτων χωρών, αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στη δωρεά 1,5 εκ δόσεων σε 13 χώρες και θα συνεχίσει να το πράττει.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) dr. Andrea Ammon, η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) Emer Cooke και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΠΟΥ dr Hans Kluge.