ΑΕΙ: Νέες αλλαγές για τμήματα & βάσεις εισαγωγής

Παιδεία

Νέες αλλαγές σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, αλλά και την αναπροσαρμογή του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αναφέρει το in.gr .

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η μετατροπή των περισσότερων τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης που έμειναν φέτος χωρίς εισακτέους, στις νέες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών (οι οποίες και θα αποτελέσουν τη νέα μορφή των ΤΕΙ).

Πώς θα λειτουργούν

Πρόκειται για τετραετή προγράμματα ισότιμα με εκείνα των πανεπιστημίων και προσανατολισμένα πια σε νέα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η χωροταξική αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων συνδέεται τελικά με τον νέο νόμο-πλαίσιο για τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, τον οποίο και οι εκπρόσωποί της αναμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οπως είναι προφανές, όμως, καθώς ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει και τις αλλαγές στη διοίκηση των ΑΕΙ (εκλογή πρυτανικών Αρχών, νέα σύνθεση και αρμοδιότητες των συμβουλίων διοίκησής τους), η κατάθεσή του καθυστερεί. Φαίνεται όμως ότι η ανασύσταση των ΤΕΙ και η νέα μορφή τους, επισπεύδει τώρα τη διαδικασία κατάθεσής του, καθώς πλέον συνδέεται με τη μείωση των τμημάτων ή τις συγχωνεύσεις τους.

Οπως είναι γνωστό, φέτος 17 τμήματα των ΑΕΙ είχαν εισακτέους λιγότερους των πέντε και 100 τμήματα είχαν έως 20 εισακτέους. Εκείνο που αποτελεί, ωστόσο, σήμερα ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, είναι ο τρόπος εισαγωγής των υποψήφιων φοιτητών και φοιτητριών στις Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών και ο τρόπος υπολογισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα προγράμματά τους. Γιατί είναι πιθανόν στην περίπτωσή τους να ισχύσουν διαφορετικοί βαθμολογικοί κανόνες.

Αναδιάρθρωση

Ολα τα παραπάνω ξεκαθάρισαν πρόσφατα, καθώς τα πανεπιστήμια είχαν αρχικά στη διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα έως το τέλος του περασμένου μήνα για να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τη χωροταξική αναδιάρθωσή τους. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνόδου των πρυτάνεων οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας ότι παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των προτάσεων αυτών, καθώς θα τους σταλούν επιπλέον στοιχεία για τις αλλαγές που σχεδιάζονται.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις θεσμικές αλλαγές που θα συμπεριληφθούν στον νέο νόμο (τη δημιουργία, δηλαδή, των νέων Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών), έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στις προτάσεις τους βάσει αυτών.