Προσλήψεις στο Υπ. Πολιτισμού – Τρεις θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Πέλλα

«Πράσινο φως» έλαβε από το υπουργείο Πολιτισμού η πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών.

Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας (ΕΦΑ) προβλέπονται τρεις θέσεις.
Δύο θέσεις ημερησίων φυλάκων και μία θέση βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας.

H πρόσληψη 470 νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Πολιτισμού αφορά στις εξής ειδικότητες:

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού

-Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις και τις ειδικότητες εδώ