Διευκρινίσεις της ΕΣΕΕ για τις φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις

Οικονομία

Σε χρήσιμες επισημάνσεις σχετικά με τις φθινοπωρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις που ξεκινούν τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, προβαίνει η Ελληνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, η εκπτωτική περίοδος ορίζεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, κάτι το οποίο όμως μπορεί να μεταβάλλεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

Στις Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, ισχύει κανονικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και την πρώτη Κυριακή του ιδίου μήνα.  Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου και τελειώνουν τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, με προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν τη συγκεκριμένη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκπτώσεις όσο και η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, είναι προαιρετικές. 

Ετικέτα: