“Στα θρανία” ο ΥΠΕάρχης Π. Μπογιατζίδης

Υγεία

Στις εργασίες εκπαιδευτικού προγράμματος, που διοργανώνει ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) συμμετέχει ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Σχολιάζει ως εξής στην προσωπική του σελίδα στο φβ:

“Από τη σημερινή έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, για τις Διοικήσεις  των Νοσοκομείων της Βόρειας Ελλάδας, από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία  (ΟΔΙΠΥ), παρουσία της προέδρου του καθηγήτριας Δάφνης Καιτελίδου και του Διευθύνοντα Συμβούλου Βασίλη Μπαλάση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου»”.