Τηλεοπτική κάλυψη σε χωριά του Δήμου Εδεσσας

Εδεσσα

Μέχρι και αύριο, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι κάτοικοι των περιοχών: Αγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Κερασιάς, Δροσιάς, Καισαριανών, Λύκων, Πλατάνης και Προαστείου Δήμου Εδεσσας, για να ενταχθούν στο μητρώο δικαιούχων τηλεοπτικής κάλυψης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε στα ΚΕΠ Δήμου Εδεσσας (Εδεσσα και Αρνισσα), είτε ηλεκτρονικά (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes).

Δικαιολογητικά 
Στα ΚΕΠ Εδεσσας και Αρνισσας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Ταυτότητα ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ) 
• Αντίγραφο Τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης Ε1   
• Πρόσφατο Λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος   
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο Έδεσσας 
• Εξουσιοδότηση  και υπεύθυνη δήλωση όταν πρόκειται να υποβληθεί η αίτηση από άλλο πρόσωπο και που θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.

Περισσότερες πληροφορίες από τα ΚΕΠ Δήμου Εδεσσας, καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 19:30 και το Σάββατο από τις 8:00 έως τις 13:30. 
Τηλέφωνα: 23813 50000, 23813 51653