Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Εδεσσας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου.  

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στον Κ2 (κόμβο με την εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης), στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από τη Χ.Θ. 10+000 και έως τη Χ.Θ. 9+300 περίπου. 
Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Ηδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας 

Οι εργασίες συντήρησης στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου.  
Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι εργασίες για την αντικατάσταση – τοποθέτηση νέων Συστημάτων Ασφαλείας Οδού επί της 27ης Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, μετά την είσοδο των ΚΑΑΥ και με κατεύθυνση προς τη Νέα Μηχανιώνα, για μήκος περίπου 130 μ. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία. 
Οι εργασίες προγραμματίζεται να συνεχιστούν την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 8 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.