Εδεσσαϊκό Θέατρο: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 21/12

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εδεσσαϊκού Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας, θα γίνει και δεύτερη επαναληπτική, την ίδια μέρα, στις 8:30 μ.μ.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Παρθεναγωγείο και για την είσοδο στον χώρο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

Τονίζεται ότι, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου σε όσους δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κλειστούς χώρους, θα γίνει μέριμνα για την άσκηση αυτού στον εξωτερικό χώρο.

το Δ.Σ. 
του Εδεσσαϊκού Θεάτρου