Κεντρική Μακεδονία: Δύο συνεδριάσεις αύριο 30/12 για το Περιφερειακό Συμβούλιο

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει, με τηλεδιάσκεψη, αύριο, Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην πρώτη Ειδική Συνεδρίαση, στις 12 μ., θα συζητηθεί:

το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια θα είναι η Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ., Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Στην δεύτερη Τακτική Συνεδρίαση, στις 2 μ.μ., τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών 15ης/12-11-2021 και 16ης/26-11-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.  
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, 2.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” 3.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”.  
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 2.Π.Γ.Ν. Θ. “ΑΧΕΠΑ” 3.Γ.Ν. Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”.  
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001), για το έτος 2022.  
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.  

Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001 & Φ.Ε.Κ. 1438/τ.Β΄/ 2001) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022.  
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.  

Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής αρ. 20 Γ.Κ.Λ. (Φ.Ε.Κ. 1929/τ.Β΄/2018) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022.  
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.  

Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20 (Φ.Ε.Κ. 444/τ. Β΄/1999), όπως ισχύει, του Α΄Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας, έτους 2022.  
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.  

Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 8613 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.  
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Έγκριση διεξαγωγής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο “ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ” την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου του και μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.  
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.