Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αλμωπίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαδικτυακή θα είναι και η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί, με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, στις 5 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2022

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Ριζοχωρίου

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Μηλέας

Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανεύρεση υφιστάμενων αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωσή τους σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Μεταβίβαση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορώνΑπόδοση θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας

Θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021

Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

Κοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας και ορισμός αντικαταστάτη

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας και ορισμός αντικαταστάτη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ