Οι e-αποδείξεις που φέρνουν έξτρα έκπτωση φόρου – Ποιες μετρούν διπλά

Οικονομία

Σάρκα και οστά παίρνει η απόφαση για την παροχή έξτρα κινήτρων στους φορολογούμενους προκειμένου να προχωρούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού τις επόμενες ημέρες δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τον Ιανουάριο και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, ενώ ιατρικά έξοδα τα οποία θα εξοφλούνται με τον ίδιο τρόπο θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του ορίου 30% του εισοδήματος.

Με το συγκεκριμένο μέτρο οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο:

έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ,
έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ,
έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ,
έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, και
έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις δίνουν έξτρα μπόνους

Τα επαγγέλματα που δίνουν κίνητρα για τη συλλογή e-αποδείξεων είναι:

δικηγόροι,
αρχιτέκτονες,
ιδιωτικοί ερευνητές,
εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών,
εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικών,
νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές,
ξυλουργοί,
συνεργεία καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων,
επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών,
γραφεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων,
οδηγοί ταξί,
επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων,
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών αναψυχής,
ψυκτικοί και επισκευαστές εγκαταστάσεων ψύξης,
επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες,
φωτογράφοι,
εργολάβοι σκυροδέματος

Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία. Το 30% της δαπάνης των 5.000 ευρώ -δηλαδή 1.500 ευρώ- θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του, το οποίο περιορίζεται σε 13.500 ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 2.000 ευρώ, ενώ για το εισόδημα των 13.500 ευρώ μετά την αφαίρεση του 30% των δαπανών θα πληρώσει 1.670 ευρώ. Δηλαδή θα γλιτώσει φόρο 330 ευρώ.

Ποιες αποδείξεις μετρούν διπλά
Παράλληλα, τα ετήσια έξοδα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. Με το μέτρο αυτό οι φορολογούμενοι διευκολύνονται στην κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικό χρήμα και θα μπορούν να αποφύγουν το πέναλτι φόρου 22% στην περίπτωση που δεν θα μπορούν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών αποδείξεων.

Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα συγκεντρώσουν μικρότερα ποσά δαπανών με πλαστικό χρήμα, προβλέπεται πρόσθετος φόρος με συντελεστή 22% στη διαφορά ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις καταγεγραμμένες δαπάνες.

Ετικέτα: