Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Πέλλας (12/1)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Δημοτική Επιτροπή Πέλλας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, στις 1.30 μ.μ., στα Γιαννιτσά, στο δημαρχείο με θέματα συζήτησης:

♦️ Εκλογή αντιπροέδρου-συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δ.Πέλλας σε σώμα

♦️ Έγκριση επέκτασης του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ στον Δήμο Πέλλας

♦️ Έγκριση επέκτασης του (μεταφερόμενου από το πρώην νομικό πρόσωπο ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας) προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ

♦️ Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης-Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ΄αρθιμ.108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπλήρωτή Υπουργού Εσωτερικών-Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής

♦️ Άσκηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ.245/23 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών-Διορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ.Πέλλας

♦️ Άσκηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ.246/23 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών-Διορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Δ. Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ