ΚΕΠ Εδεσσας: Ξεκινά η διανομή δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Εδεσσα

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)* Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδος ενημερώνουν τους δημότες ότι ξεκινά η διαδικασία χορήγησης  Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022.

Ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ ορίζεται η 24η Ιανουαρίου  2022 και λήξη η 31η Οκτωβρίου 2022 και η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα δελτία θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία της εκδόσεώς τους μέχρι την 31/12/2022.

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση του Ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου στα ΚΕΠ .

Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ  όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση Α.Μ.Ε.Α. από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. μπορούν  προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης Επιδόματος. Στη Βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Για την έκδοση νέας κάρτας  2 πρόσφατες φωτογραφίες

Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος  εφορίας τελευταίου  φορολογικού έτους  

Βιβλιάριο ασθένειας

ΑΜΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 περί ακριβής διεύθυνσης του τόπου διαμονής και ότι δεν έχει εκδοθεί και παραληφθεί στο όνομα του αιτούντα Δελτίο Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ  

Για τους υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

* ΚΕΠ
Περδίκα 15 – 58200 Εδεσσα
Τηλ.  23813 50000 
Email Address:  
n.pellis@kep.gov.gr, 
d.vegoritidas@kep.gov.gr