Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις πιο φτωχές Περιφέρειες της Ελλάδας (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Οικονομία

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι φτωχότερες Περιφέρειες στην Ελλάδα είναι το Βόρειο Αιγαίο (11.274 ευρώ), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (11.639 ευρώ), η Ήπειρος (12.093 ευρώ), η Δυτική Ελλάδα (12.450 ευρώ), η Θεσσαλία (13.071 ευρώ), η Κεντρική Μακεδονία (13.430 ευρώ) και η Δυτική Μακεδονία (14.284 ευρώ).

Πλουσιότερες ελληνικές Περιφέρειες, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είναι η Κρήτη (14.695 ευρώ), η Στερεά Ελλάδα (15.463 ευρώ), τα Ιόνια Νησιά (16.147 ευρώ), το Νότιο Αιγαίο (18.655 ευρώ) και η Αττική (23.341 ευρώ).

Αναλυτικά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Περιφερειών της Ελλάδας από το 2009 μέχρι το 2019 παρουσιάζεται στον πίνακα (παραπάνω)