Η Δ/νση Δασών ΠΕ Πέλλας για την ανάρτηση του δασικού χάρτη

Πέλλα

Από τη Διεύθυνση Δασών Πέλλας ανακοινώνεται ότι με απόφασή μας, τροποποιήθηκε ο αναρτημένος /κυρωμένος δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας Πέλλας και Σκύδρας, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων.

Ο τροποποιημένος δασικός χάρτης αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του διορθωμένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς, μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου.
 
Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση τού χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται τέλος.

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δασών Πέλλας
Δασικό Περίπτερο Διοικητηρίου  
Διοικητήριο Έδεσσας  
58200  
Τηλ : 2313 309764 και  

Δ/νση Δασών Πέλλας,  
5ος όροφος, Γραφείο 521,  
Διοικητήριο Έδεσσας  
Τηλ.: 2313 309763 & 2381 02760  
Email: tdx-pel@damt.gov.gr

Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αριδαίας  
Δασαρχείο Αριδαίας  
Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ξενιτίδη 18  
58400 Αριδαία 
Τηλ.: 2313309623 
Email: tpde-ari@damt.gov.gr 

τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ. καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και μόνον κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 
ΒΑΡΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Δασολόγος με Α’ βαθμό