ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “VINEGREK” ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ

Αγγελίες

Η εταιρεία ‘’VINEGREK”, με έδρα τη Σκύδρα, Ν. Πέλλας

1) αναζητεί άτομο με εμπειρία,  για τη θέση “βοηθού λογιστή’’

Κύρια καθήκοντα: 

Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών (ηλεκτρονικών, χειρόγραφων)

Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, INTRASTAT, VIES

Συμφωνίες υπολοίπων τραπεζών, πελατών και προμηθευτών 

Προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται: 

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 

Εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, σε αντίστοιχη θέση. 

Γνώση Windows, MS-Office (outlook, word, excel) 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
 

2) αναζητεί άτομο με εμπειρία για τη θέση Μηχανολόγου – Σχεδιαστή Μηχανολογικού Σχεδίου, με γνώσεις: 

Σχεδιασμού σε σχεδιαστικό πρόγραμμα Inventor – AutoCAD (3D) 

Γνώση Η/Υ 

Με εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές (κατασκευές μηχανημάτων). 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αγγλικά (επίπεδου Proficiency) 

Αποστολή βιογραφικών στο info@vinegrek.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2381083486 
Ώρες επικοινωνίας: 08:30 με 17:00