Οι Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Tα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ενημέρωση περί του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου παραλιακού μετώπου πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 
Εισηγητής:  Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ. 

Σύσταση και ορισμός μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. 

Επικύρωση πρακτικών 17ης/6-12-2021, 18ης/30-12-2021, 19ης/30-12-2021, 1ης/9-1-2022, 2ης/10-1-2022 και 3ης/31-1-2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. 
Εισηγητής: Θεόδωρος Μητράκας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. 

Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022.  
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Δ’ τρίμηνο 2021. 
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 

Ορισμός εκπροσώπων Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής Λ/Τ Ν. Μουδανιών για ναυάγια έτους 2022. 
Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. 

Ορισμός εκπροσώπων Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών Λ/Τ Ιερισσού έτους 2022. 
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής