Πότε ξεκινά η νηστεία της Σαρακοστής 2022

Διάφορα

Αμέσως μετά την καθαρά Δευτέρα 2022, ξεκινά η νηστεία της Σαρακοστής.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 7 Μαρτίου 2022. Τα έθιμα της Σαρακοστής, επειδή συνδέονται εν πολλοίς με τη θρησκευτική συμπεριφορά του λαού και τη λατρεία των νεκρών του, τηρούνται περισσότερο από άλλα.

Η τήρησή τους δεν έχει σχέση τόσο με τις κοινωνικές τάξεις όσο με τις ηλικίες.

Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία νηστεύουν, μετέχουν στη λατρεία των ψυχών (ψυχοσάββατα, μνημόσυνα) και παρακολουθούν τις ακολουθίες των χαιρετισμών.

Η νηστεία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Σαρακοστής.

Ετικέτα: