Κανναβουργείο & προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Εδεσσας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εδεσσας θα πραγματοποιηθεί, αύριο, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ., δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην Εδεσσα, με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ενημέρωση για πορεία υπόθεσης και συζήτηση για λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου.

Σύνταξη σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

Σύνταξη έκθεσης Δ’ Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Καισαρειανών του Δήμου Έδεσσας.

Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον οικ. Αγ. Φωτεινής της Κοινότητας Φλαμουριάς.

Έγκριση της αριθμ. 9/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022».

Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων εκτός έδρας.

Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας», προϋπολογισμού 3.050.000,00 € (Κ.Α. 02.64.7341.201– ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤ. & ΠΔ).

Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας».

Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές και επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας».

Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου οδού Μεγ. Αλεξάνδρου».

Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών – ασφαλτικών στο αγρόκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω φυσικών καταστροφών».

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε οικισμούς του Δήμου Έδεσσας» (Α.Μ. 10/2019).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Έδεσσας» (Α.Μ. 05/2019).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης Δημοτικών οδών στη Δ.Ε. Έδεσσας» (Α.Μ. 04/2020).