Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδεσσας

Κεντρική Μακεδονία

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα από τον κόμβο Κ2 (συμβολή της εθνικής οδού με την εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης), στο ρεύμα προς τη Χαλκηδόνα και σε μήκος περίπου 800 μέτρων.

Οι εργασίες θα αρχίσουν την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου. Η ώρα έναρξης των εργασιών είναι 7 το πρωί και θα πραγματοποιούνται μέχρι τη δύση του ηλίου.

Παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με τις υποδείξεις της Τροχαίας και των εργαζομένων στα συνεργεία.