Το “master plan” ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πέλλας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας θα πραγματοποιηθεί, την ερχόμενη Δευτέρα 28 Μαρτίου, στη 1 μ.μ., δια ζώσης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, στα Γιαννιτσά.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για ανάθεση εργασίας μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΕΥΑ Πέλλας με τίτλο: «Επισκευή βλαβών και Συντήρηση δημοτικού δικτύου άρδευσης Δήμου Πέλλας στις ΔΕ Κύρρου και Μ Αλεξάνδρου».

Τμηματική Έγκριση και παραλαβή του 2ου Παραδοτέου (Παραδοτέου Φακέλου Φάσης Β της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη γενικού σχεδίου Ύδρευσης (master plan) Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, συμβατικής αμοιβής: 37.375,00€ (χωρίς Φ.Π.Α 24%) ή 46.345,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑΠ 2022.

Σύνταξη υδραυλικής και ΗΜ μελέτης για την μεταφορά λυμάτων από τους οικισμούς Αμπελιές, Μελίσσι, Δαμιανό, Αρχοντικό, Μεσιανό και Παραλίμνης στην Ε.Ε.Λ. Γιαννιτσών.

Δωρεά παραχώρηση αυτοκινήτου της ΔΕΥΑΠ στο Δήμο Πέλλας.

Καταστροφή οχημάτων ΔΕΥΑΠ

Έγκριση δαπανών για επείγουσες <200,00€.  

Αιτήσεις-Διάφορα 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ 
Γεώργιος Τόσιος