ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Δήμος Αλμωπίας εισέρχεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης αξιοποιώντας το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την χωροθέτηση των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις και προτιμήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου και παράλληλα να αξιοποιήσει τις ιδέες και τις παρατηρήσεις που θα τεθούν, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και χρηστικού δικτύου ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών.

Για συμμετοχή στη διαβούλευση κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://forms.gle/AVMspha8zZxp6nhv7 

Για να δείτε τον χάρτη με τα σενάρια χωροθέτησης των σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18FgLbBOQaSxu585MTpEeQPsIbK1_FJMk&usp=sharing 

Ο Δήμος Αλμωπίας προχωρεί στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ηλεκτροκίνηση, σε πλήρη εναρμόνιση των πρακτικών του με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των «καθαρών» μορφών ενέργειας στις μεταφορές. 

Η παρούσα διαβούλευση αναμένεται να συμβάλει:

Στην καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του δήμου

Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων

Στη διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας καθώς με αυτό τον τρόπο σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου.