ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαδικτυακή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου, στις 7 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2022.

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ.

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αψάλου

Παραχώρηση χρήσης υδρευτικής γεώτρησης στον Δήμο Αλμωπίας για τις αρδευτικές ανάγκες του αγρού Σωσάνδρας. (αριθ. 19/2022 Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ