Χρόνια πολλά Μεθόδη, Αργύρη, Ολυμπία

Διάφορα

Σήμερα 11 Μαΐου Αρμόδιος, Μεθόδιος, Αργύρης, Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης

12 Μαΐου Επιφάνειος, Θεόδωρος

13 Μαΐου Γλυκερία, Σέργιος

14 Μαΐου Αριστοτέλης, Θεράπων, Ισίδωρος

15 Μαΐου Αχίλλιος, Παχώμιος, Καλή, Βηθεσδά

17 Μαΐου Ανδρόνικος, Ιουνία, Σόλων

18 Μαΐου Ιούλιος, Γαλάτεια, Φαεινός

19 Μαΐου Πατρίκιος, Θεόγνωστος, Θεόκτιστος, Μένανδρος

20 Μαΐου Θαλλελαίος, Λυδία

21 Μαΐου Κωνσταντίνος, Ελένη

22 Μαΐου Αιμίλιος, Κόδρος

24 Μαΐου Παλλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Χριστιανός

Ετικέτα: