ΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΝΔ: “Απαλλαγή 50% στο φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών”

Αγροτικά

Δελτίο τύπου του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν. Πέλλας, Λάκη Βασιλειάδη, αναφέρει τα εξής:

Η Βουλή σήμερα ψηφίζει το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο δίνονται φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την αντιμετώπιση της «νηπιακής θνησιμότητας» των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και την επίτευξη οικονομικών κλίμακας.

Μεταξύ των διατάξεων του ΣΝ περιλαμβάνεται, στο Άρθρο 15, ειδικό πλαίσιο για τους αγρότες, με το οποίο χορηγείται για πρώτη φορά απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το μέτρο έχει άμεση ισχύ, από το τρέχον κιόλας φορολογικό έτος, και αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που είτε είναι μέλη συλλογικών σχημάτων (συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών), είτε συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, με την προϋπόθεση διάθεσης στον συνεταιρισμό ή στον αγοραστή αντίστοιχα ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη.

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης σχολίασε πως με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα αγρότη, αναγνωρίζοντας τα προβλήματά του και εφαρμόζοντας ουσιαστικές λύσεις, ώστε ο πρωτογενής τομέας της χώρας να μπορέσει να αναπτυχθεί και να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει και στο εξωτερικό.