Τα ΕΛΤΑ αναζητούν Γενικό Εμπορικό Διευθυντή

Διαγωνισμοί - Προσλήψεις

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, δημοσιεύουν προκήρυξη για την πλήρωση της κενής οργανικής   θέσης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.  

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά σε: 

✔️  Γενικό Εμπορικό Διευθυντή  

Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα, τα κριτήρια πρόσληψης και τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στο www.elta.gr

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2024.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΑ

Ετικέτα: