ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ: Δια ζώσης η επόμενη συνεδρίαση (Δευτέρα 27/6)

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημόσια δια ζώσης θα είναι η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας και θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 6.30 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 45 του Ν. 3979/2011(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Μετονομασία αθλητικών χώρων Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).  

Διάθεση θέσεων μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2022-23 (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδριάσεις (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).  

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 26ης & 27ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020 & των 1ης έως 20ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Παραχώρηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας ζωής).

Τροποποίηση της αριθ. 303/11-11-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας που αφορά τον  αποχαρακτηρισμό τμήματος παλαιού τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου Ε.Ο.2 από την Χ.Θ.103+650 μέχρι την Χ.Θ.104+140  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Έγκριση της έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).  

Εκμίσθωση των αριθμ. 5513 & 5535 δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση της αριθμ. 246 δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Κοινότητα Μεσημερίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Κερασιά της Κοινότητας Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Εκμίσθωση του αριθμ. 3800 χερσολίβαδου που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Διοικητική αποβολή από τμήματα δημοτικής οδού του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Διοικητική αποβολή από την αριθμ. 209 δημοτική έκταση του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

Δωρεάν παραχώρηση κτιρίου από το Δήμο Έδεσσας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Έδεσσας – Γιαννιτσών (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Εγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)  Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (Εισηγητής: Δήμαρχος). 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ