Επιστρεπτέα προκαταβολή: Θα κληθούν 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Οικονομία

Θέμα ημερών είναι η έκδοση του λογαριασμού της επιστρεπτέας προκαταβολής για 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη να ξεκινήσει την ανάρτηση των εκκαθαριστικών με τα ακριβή ποσά των οφειλών τα οποία οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε τμηματικά σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Για καθεμιά επιστρεπτέα προκαταβολή που έχει λάβει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό με το ποσό της οφειλής.

Έτσι εάν μια επιχείρηση είχε ενταχθεί και στους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα δει στο λογαριασμό της στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής

Η ΑΑΔΕ συντάσσει λίστα με τα στοιχεία του υπόχρεου της επιστροφής (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) καθώς και το επιστρεπτέο ποσό και στη συνέχεια εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Το ύψος της οφειλής από το επιστρεπτέο ποσό εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα myAADE.

Το τελικό ποσό της οφειλής είναι «κουρεμένο» από 50% έως 75% σε σχέση με το αρχικό ύψος του κρατικού δανείου με κριτήρια την πτώση του τζίρου και το χρόνο έναρξης της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν συνολικά από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα επιστραφούν περίπου 3 δισ. ευρώ, δηλαδή διαγράφονται 5,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα τα «κέρδη» για τους δικαιούχους διαμορφώνονται ανά κατηγορία ως εξής:

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

– επιστρέφουν το 25% της ενίσχυσης εφόσον η μείωση των εσόδων τους από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019, παρουσιάζουν ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τήρησαν τη ρήτρα για την απασχόληση.

Για τις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων. Για παράδειγμα αν επιχείρηση έλαβε κρατικό δάνειο ύψους 80.000 ευρώ θα επιστρέψει 20.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 60.000 ευρώ διαγράφονται.

– επιστρέφουν το 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων τους από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019, καταγράφουν ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και τήρησαν τη ρήτρα απασχόλησης.

Για τις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων. Για παράδειγμα για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ η τελική οφειλή ανέρχεται σε 33.300 ευρώ και το ποσό που «χαρίζεται» είναι 66.700 ευρώ

– οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιστρέφουν το 50% της ενίσχυσης

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

– επιστρέφουν το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων τους από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και παρουσιάζουν ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020

– όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιστρέφουν το 33,3% της ενίσχυσης

Το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 96 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως την 29η Ιουλίου και τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της δόσης τα ποσά επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πέραν της τμηματικής αποπληρωμής υπάρχει και η επιλογή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής που εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 ο υπόχρεος δικαιούται έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού που προσαυξάνει το «κούρεμα» της ενίσχυσης.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα:

Για οφειλή 10.000 ευρώ που θα εξοφληθεί εφάπαξ η έκπτωση είναι 1.500 ευρώ και το ποσό που θα επιστραφεί στο κράτος μειώνεται στα 8.500 ευρώ. Αν η αποπληρωμή γίνει σε 96 δόσεις το ύψος της μηνιαίας δόσης είναι 104 ευρώ

Για οφειλή 30.000 ευρώ με την εφάπαξ εξόφληση το ποσό μειώνεται κατά 4.500 ευρώ στα 25.500 ενώ η μηναία δόση είναι 313 ευρώ.

Για οφειλή 50.000 ευρώ η εφάπαξ εξόφληση «ψαλιδίζει» το ποσό κατά 7.500 ευρώ στα 42.500 ευρώ ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 521 ευρώ.

Οφειλή 70.000 ευρώ με την έκπτωση για εφάπαξ αποπληρωμή μειώνεται κατά 10.500 ευρώ στα 59.500 ευρώ ενώ η μηναία δόση διαμορφώνεται στα 729 ευρώ

Για οφειλή 80.000 ευρώ το κέρδος από την έκπτωση είναι 12.000 ευρώ με το τελικό ποσό του χρέους να πέφτει στα 68.000 ευρώ ενώ η μηναία δόση είναι 833 ευρώ

Για οφειλή ύψους 90.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζει το ποσό κατά 13.500 ευρώ στα 76.500 ευρώ με τη μηνιαία δόση στα 938 ευρώ.

Οφειλή 100.000 ευρώ με την εφάπαξ εξόφληση μειώνεται κατά 15.000 ευρώ στα 85.000 ευρώ και η μηναία δόση ανέρχεται σε 1.042 ευρώ

Πάντως η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει εξονυχιστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις αλλά δεν τήρησαν τους όρους η εισέπραξαν υψηλότερα ποσά από αυτά που δικαιούνταν και οι οποίοι θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά και μάλιστα εντόκως.

Ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης ή το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας.

Η οφειλή από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης και διακριτά ο αναλογών τόκος, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης θα εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE»).

CNN.gr

Ετικέτα: