4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών «Ο Αριστοτέλης»: Συμμετείχε σε πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα “Bully OUT” (ΦΩΤΟ)

Παιδεία

Το 4ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών «Ο Αριστοτέλης» ήταν ένας από τους φορείς που συμμετείχε στο Erasmus+ πρόγραμμα TC “Bully OUT” με κωδικό 2020-1-AT02-KA105-002686, το οποίο υλοποιήθηκε από τις 04 – 11.06.2022 στο Klaffer/Hochficht της Αυστρίας. Συνολικά συμμετείχαν 24 άτομα από 8 χώρες. 

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης πήραμε μέρος σε Δραστηριότητες γνωριμίας, Βελτίωσης δεξιοτήτων, Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικότητας, ψηφιακών, επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, δράσειςενεργοποιητές μας κέντριζαν το ενδιαφέρον.

Έγινε καταιγισμός ιδεών για τις μορφές του bullying και ποιες από αυτές συναντούμε σε κάθε χώρα. Επίσης, συμμετείχαμε σε πολύ έξυπνες δραστηριότητες κατανόησης του Ψηφιακού Bullying, οι οποίες παρουσιάστηκαν από τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Αναργυρίδου, προσαρμοσμένες σε εργαστήριο που διοργανώθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Δήμο Πέλλας, με θέμα: «Ενδοσχολική Βία και τη σχέση της με την χρήση του Διαδικτύου». 

Εξίσου σημαντικές δραστηριότητες ήταν τα παιχνίδια ρόλων για την κατανόηση των μορφών Bullying και του πόσο σημαντικό είναι να σέβεται κάποιος τον προσωπικό σου χώρο.

Την τελευταία μέρα έγινε η πιο σημαντική δραστηριότητα. Αφού τα άτομα χωρίστηκαν σε ομάδες, προετοιμάσαμε προτεινόμενα σχέδια για δραστηριότητες σε πρόγραμμα σχετικά με το Bullying. Τα σχέδια αυτά η μια ομάδα ανέλαβε να τα παρουσιάσει στις υπόλοιπες. 

Όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες, ο χώρος διεξαγωγής της επιμόρφωσης ήταν ένα καταπράσινο μέρος κοντά σε δύο λίμνες. Τα μέλη κάθε συμμετέχοντα φορέα αναλάμβαναν να παρουσιάσουν τα ήθη και έθιμα της χώρας τους (φαγητά, μουσική, κλπ). Ενώ, έγινε και επίσκεψη στο Linz.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Διαδικτυακή Ημερίδα: «Γιορτή για την Ευρώπη» (21-06-2022).