ΕΠΑΙΝΟΣ στο ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Παιδεία

Θεωρούμε μεγάλη τιμή για το σχολείο μας, ότι η συμμετοχή του ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) στο Bravo Schools 2022 μας εντάσσει στο διεθνές σχολικό δίκτυο του World’s Largest Lesson και στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, in Αction SDGs Schools Club.

Η Διευθύντρια του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών
Αλμπανίδου Πολυξένη