Η Θ. Τζάκρη για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω του παγετού του 2021

Πολιτική

Συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την 1η Απριλίου 2021 ή κατά την 31η Αυγούστου 2021 απασχολούσαν τουλάχιστον δύο (2) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τέσσερα (4) άτομα σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των εποχικών εργαζομένων…

Δελτίο τύπου του πολιτικού γραφείου της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Πέλλας, Θεοδώρας Τζάκρη, αναφέρει τα εξής:

Με την από 16-6-2002  Ερώτηση μου που υπέβαλλα προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζήτησα την τροποποίηση του σημείου δ, της παραγράφου 3, του άρθρου 1 της ΚΥΑ 75244/2022 (ΦΕΚ B’ 2760/02.06.2022) για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω των οικονομικών απωλειών που υπέστηκαν από τον COVID-19 και επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021 προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι αγροτικές επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται από εποχικό προσωπικό και την 1η Απριλίου 2021 δεν απασχολούσαν τουλάχιστον δύο (2) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών με Απάντησή του με ενημέρωσε ότι στις 24 Ιουνίου προχώρησε  στην έκδοση της νέας ΚΥΑ 88507ΕΞ2022/23.6.2022 (ΦΕΚ Β`3275) με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική ΚΥΑ ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να είναι επιλέξιμες για να λάβουν την ενίσχυση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ.δ της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε, εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν κατά την 1η Απριλίου 2021 ή  κατά την 31η Αυγούστου 2021 τουλάχιστον δύο (2) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τέσσερα (4) άτομα σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των εποχικών εργαζομένων, σύμφωνα με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Επισυνάπτεται η αριθμ. Πρωτ.: 96030 ΕΞ 2022/7.7.22 Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στην Ερώτηση της Βουλευτού Πέλλας κ. Θεοδώρας Τζάκρη. (ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ)