Για την Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δια ζώσης θα είναι η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου, στις 8 μ.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Παροχή γνώμης για το σχέδιο τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το 2023.

Ίδρυση Οργανωμένης Υπαίθριας Βραχυχρόνιας Αγοράς (παραδοσιακή ετήσια Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών 2022 Δ. Πέλλας), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021.

Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Οργανωμένης Υπαίθριας Βραχυχρόνιας Αγοράς (παραδοσιακή ετήσια Εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021

Εισήγηση της ΕΠΖ για απόφαση περί των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021.

Εισήγηση της ΕΠΖ για τροποποίηση του κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πέλλας.

Έγκριση: α) της οριστικής παραλαβής της με αριθμ. 8/2020 μελέτης με τίτλο: Μελέτη αποκατάστασης τεχνικών Γεφύρωσης Δήμου Πέλλας (Αχλαδοχώρι, Πενταπλάτανος) και β) των τευχών δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση τεχνικού γεφύρωσης ρέματος Πενταπλατάνου Δήμου Πέλλας.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πέλλας.

Έγκριση σύναψης δανείου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό Δήμου Πέλλας” μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) καθώς και την έγκριση των γενικών όρων και εξασφαλίσεων.

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάθεση απόψεων επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 165839/6.6.2022 ένστασης και εκπροσώπηση του Δήμου Πέλλας ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων.

Εκμίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών (λούνα παρκ) στα πλαίσια της Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών 2022

Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ