Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτο βοήθημα μέχρι 360 ευρώ στους εργαζόμενους λόγω ακρίβειας

Οικονομία

Η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε να καταβάλει έκτακτο βοήθημα προς τους εργαζομένους της, ύψους μέχρι 360 ευρώ, ανάλογα με τις μικτές ετήσιες αποδοχές και με βάση τον μισθό Ιουλίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια προσπάθεια να καλύψει μέρους των αναγκών που δημιουργούνται ως απόρροια των αυξημένων τιμών ενέργειας, αλλά και τροφίμων.

Όπως προκύπτει από τη διετή επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφη με τον Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ), η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα καταβληθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχει ως εξής:

360 ευρώ για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές έως 22.400 ευρώ.

240 ευρώ για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από 22.400,01 ευρώ έως 26.600 ευρώ.

150 ευρώ για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από 26.600,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που επικαλείται το newmoney, για την κατάταξη στις τρεις κλίμακες στις ετήσιες μικτές αποδοχές δεν θα υπολογίζονται τα καταβαλλόμενα στους εργαζόμενους επιδόματα ταμείου – meetergreeter, επιδόματος ΑΜΕΑ και βρεφονηπιακής φύλαξης.

Άλλα προνόμια

Πέραν της οικονομικής ενίσχυσης λόγω ακρίβειας, η νέα σύμβαση περιλαμβάνει σειρά προνομίων. Ειδικότερα:

1) Προστασία της απασχόλησης

Όπως ορίζεται, «η τράπεζα επιβεβαιώνει τη βούλησή της να προστατεύσει την απασχόληση των εργαζομένων και λαμβάνει εύλογα, κατά τις περιστάσεις, μέτρα, προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους».

2) Μη συμψηφισμός και πραγματική καταβολή των αυξήσεων που προέρχονται από τις αυξήσεις των επιδομάτων της Κλαδικής Σύμβασης

Οι εργαζόμενοι που έχουν στη μισθοδοσία τους υπέρτερες αποδοχές των κλαδικών και επιχειρησιακών αμοιβών και μέχρι του ποσού των 110 ευρώ θα λαμβάνουν ως αύξηση στο μισθό τους και δε θα συμψηφίζονται, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, τις αυξήσεις που θα προέρχονται από την αναπροσαρμογή των επιδομάτων γάμου, επιστημονικού, τέκνων και παιδικής μέριμνας. Σύμφωνα με τον ΣΕΤΠ, από την επίμαχη ρύθμιση ωφελούνται συνολικά πάνω από 2.500 εργαζόμενοι που προστίθενται στους 3.500 εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους με την εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης ΟΤΟΕ – τραπεζών 2022 – 2024 από την 1η-10-2022.

3) Θεσμοθέτηση πρόσθετης παροχής σε εργαζόμενους με ειδικούς ρόλους (PBO, ΣΜΕ, UMO).

Με τη νέα σύμβαση θεσμοθετείται για πρώτη φορά η αναγνώριση της συνεισφοράς των ειδικών ρόλων, με καταβολή πρόσθετης ετήσιας παροχής, ύψους 200 ευρώ για το 2022 και 200 ευρώ για το 2023, που θα καταβάλλεται τον μήνα Οκτώβριο.

4) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους της πρώην Γενικής Τράπεζας

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την πρώην Γενική Τράπεζα απαλείφεται η αρνητική διαφορά που είχαν στο μισθό τους και από 1η.9.2022 θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους χωρίς αυτήν τη διαφορά, βλέποντας πλέον πραγματική αύξηση στο μισθό τους.

5) Μείωση επιτοκίου δανείων προκαταβολής μισθών

Το επιτόκιο των υφιστάμενων και των νέων δανείων προκαταβολής μισθών (έως πέντε μισθούς) μειώνεται κατά 0,25 και διαμορφώνεται στο 1%, με ημερομηνία ισχύος του από την 1η.10.2022.

6) Αυξήσεις σε καταβαλλόμενα επιδόματα και παροχές

Αυξάνεται 5% το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους εργαζόμενους ΑΜΕΑ και σε εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω και διαμορφώνεται σε 420 ευρώ.
Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό που χορηγείται τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους, από 50 ευρώ σε 60 ευρώ για κάθε τέκνο.
Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για την εισαγωγή των τέκνων των εργαζόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα 1.000 ευρώ από 950 ευρώ.
Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για τους εργαζόμενους που αποκτούν πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 2.000 ευρώ από 1.900 ευρώ.
Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό για την παράλληλη φοίτηση τέκνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμορφώνεται από 1.470 ευρώ σε 1.600 ευρώ.
Η επιδότηση της ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ καθορίζεται στο ποσό των 180.000 ευρώ ετησίως.

7) Οικονομικές ρυθμίσεις για την υιοθεσία τέκνου και για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Χορηγείται εφάπαξ ποσό 2.000 ευρώ ανά τέκνο στην περίπτωση πράξεων υιοθεσίας τέκνου με την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι οικονομικές ρυθμίσεις της κλαδικής σύμβασης για τις εργαζόμενες γυναίκες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (1.000 ευρώ ανά προσπάθεια και μέχρι τέσσερις προσπάθειες) διευρύνονται και για τους άνδρες εργαζόμενους στην τράπεζα, με συζύγους που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και οι οποίες ανήκουν στον κλάδο υγείας του ΤΕΑ για τουλάχιστον δύο μήνες.

8) Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των εργαζόμενων

Η τράπεζα αναλαμβάνει να μεριμνά για την έγκαιρη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων της, ενώ, παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι θα ενημερώνει και θα συζητά με τον ΣΕΤΠ σε τακτική και συστηματική βάση τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού και τις όποιες επιδράσεις του, στη διάρθρωση της απασχόλησης.

9) Τηλεργασία

Συμφωνήθηκε εντός εξαμήνου από την υπογραφή της επιχειρησιακής σύμβασης να συζητηθεί και να υπογραφεί μεταξύ ΣΕΤΠ και τράπεζας ειδική συλλογική σύμβαση που θα ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα της τηλεργασίας.

10) Διασφάλιση των παροχών υγείας σε χρήμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της κάλυψης και καταβολής των σημερινών παροχών υγείας σε χρήμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΓΑΕ (πληρωμή του συνόλου των αποδοχών για όλες τις ημέρες ασθενείας του εργαζόμενου, καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης και των εξόδων κηδείας).