Πάνε να εξαφανίσουν τα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ! Απαλλαγή και για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές με επίκληση λόγων συνείδησης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Με απλή επίκληση λόγων “συνείδησης” και όχι “θρησκευτικής συνείδησης” η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών πλέον -και- για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές.

Νέα δεδομένα για τον τρόπο απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, θέτει γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δημοσιεύθηκε χθες, καθώς επιτρέπει την απαλλαγή και σε μαθητές που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Σύμφωνα με το alfavita.gr τις επόμενες ημέρες και μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να εκδώσει νέα εγκύκλιο για τον τρόπο που όσοι μαθητές το επιθυμούν θα λαμβάνουν απαλλαγή, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι όσοι δεν επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν με μια απλή προφορική δήλωση των μαθητών ότι δεν επιθυμούν για λόγους συνείδησης να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι και οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι μαθητές πλέον θα μπορούν να απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών επικαλούμενοι απλά λόγους συνείδησης και όχι θρησκευτικής συνείδησης (οι ίδιοι είτε οι γονείς τους).

Η Αρχή διατύπωσε τη γνώμη ότι η σύμφωνη με το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, μορφή άσκησης του δικαιώματος απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, είναι μια δήλωση των ενδιαφερομένων γονέων ή μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανών Ορθοδόξων που τυχόν το επιθυμούν, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται απλώς ότι «Λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των θρησκευτικών».

Vimaorthodoxias.gr

Ετικέτα: