Ακίνητα: Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ 24% για δύο ακόμη χρόνια

Οικονομία

Στην αναστολή επιβολής του ΦΠΑ 24% στην οικοδομή για δύο χρόνια ακόμη εξετάζει το οικονομικό επιτελείο με στόχο να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και να τονωθούν περαιτέρω οι κατασκευές. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ΦΠΑ στα ακίνητα έχει «παγώσει» μέχρι τα τέλη του 2022 και στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να παραμείνει «παγωμένος» μέχρι τα τέλη του 2024.

Οπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αναστείλει εκ νέου τον ΦΠΑ στην οικοδομή, επισημαίνοντας ότι η απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση το 2019 ώθησε τις αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά και την κατασκευή καινούργιων.

Από το 2025 η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13%, ακόμη και να τον μηδενίσει. Η πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. κατοχυρώνει σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών μειωμένων συντελεστών, κάτι που θα μπορεί να πράξει η ελληνική κυβέρνηση εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Αυτό που έχει σημασία, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι πλέον η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει όποτε αυτή κρίνει στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Από τον Ιανουάριο του 2025 και εφόσον παραταθεί για τα επόμενα δύο χρόνια, ο ΦΠΑ στα νεόδμητα μπορεί να περιορισθεί είτε στο 13% είτε η χώρα να ζητήσει να ενταχθεί στις παρεκκλίσεις για τα ακίνητα ακολουθώντας το παράδειγμα του Λουξεμβούργου που έχει μηδενικό συντελεστή.

Από το 2025 η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον ΦΠΑ στα ακίνητα από το 24% στο 13%, ακόμη και να τον μηδενίσει.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση και της έκπτωσης φόρου για όσους ανακαινίζουν τα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ από τον φόρο που τους αναλογεί εφόσον προχώρησαν σε επισκευές στα ακίνητά τους και διαθέτουν τα σχετικά τιμολόγια. Η έκπτωση ανέρχεται στο 40% των δαπανών με ανώτατο όριο (δαπάνης) τις 16.000 ευρώ.

Ετσι, οι φορολογούμενοι για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ θα έχουν έκπτωση 40%, δηλαδή 6.400 ευρώ, ποσό το οποίο θα κατανεμηθεί ισόποσα σε τέσσερα χρόνια. Εξαιρείται από την έκπτωση το κόστος των υλικών. Για να τύχουν της μείωσης του φόρου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις σχετικές αποδείξεις και μάλιστα η πληρωμή του ποσού θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέσω τραπεζικού συστήματος. Τη δαπάνη που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος θα πρέπει να τη δηλώσουν σε σχετικό κωδικό στο έντυπο Ε1 μαζί με τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ειδικότερα:

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2020 μέχρι και την 31η-12-2022 οι ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών κτιρίων για να εξοφλήσουν αμοιβές παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους, θα μειώνουν σε ποσοστό 40% του ύψους τους τον φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών για τα επόμενα τέσσερα έτη. Δηλαδή, το 40% του ποσού των δαπανών που θα έχουν πραγματοποιηθεί σε καθένα από τα έτη 2020, 2021 και 2022 θα κατανέμεται ισόποσα στα εκάστοτε 4 επόμενα έτη και θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος που θα βεβαιώνεται εις βάρος του ιδιοκτήτη σε κάθε ένα από τα 4 αυτά επόμενα έτη.

Π.χ., αν η δαπάνη πραγματοποιηθεί το 2020, το 40% αυτής θα κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2021, 2022, 2023 και 2024. Το ποσό της δαπάνης που αντιστοιχεί σε καθένα από τα επόμενα αυτά έτη, δηλαδή το 1/4 του 40% της δαπάνης, θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα βεβαιώνεται στον φορολογούμενο ιδιοκτήτη κατά το έτος αυτό.

– Για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες των υλικών.

– Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση του 40% των δαπανών για αμοιβές εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων από τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη κατά τα επόμενα 4 έτη είναι τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

Ετικέτα: