Δωρεά του ΤΑΡ στον Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ – Το θέμα θα συζητήσει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εδεσσας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

✔️ Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας στην Έδεσσα, επί της οδού Καραολή (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

✔️ Αποδοχή δωρεάς ποσού έως τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00 €) από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG», για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του νόμου 4182/2013.

✔️ 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

✔️ 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

✔️ Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ’ κατανομή). (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

✔️ Διοικητική αποβολή από κοινόχρηστη έκταση στο Ο.Τ. 70 του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

✔️ Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

✔️ Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό Κερασιάς της Δημοτικής Κοινότητας Καρυδιάς στην εταιρεία NEA STAR FRUIT για την εγκατάσταση διαλογητηρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

✔️ Λήψη απόφασης σχετικά με την κατ΄ εξαίρεση τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

✔️ Λήψη απόφασης για κοπή δύο δένδρων στην Έδεσσα, επί της οδού Νικομηδείας 14 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

✔️ Παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Άρνισσας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)

✔️ Έγκριση της αριθμ. 50/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανανέωση ή μη συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

✔️ Γνωμοδότηση για ίδρυση νέας ενορίας στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).  

✔️ Ανακοίνωση απόφασης που ελήφθη σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).  

✔️ Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 5ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ