ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΠΚΜ: Προσλήψεις προσωπικού χωρίς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Κεντρική Μακεδονία

Ως έκτακτο θέμα και δια περιφοράς, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ο “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023”.

Η παράταξη “Κοιτάμε Μπροστά” θεωρεί ότι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο καθορίζει την αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας, θα έπρεπε να αποσυρθεί και να γίνει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μαζί με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης επιβεβαίωσαν από την αρχή της θητείας τους (εδώ και τρία χρόνια) ότι ένα μεγάλο πρόβλημα – έλλειμα στην λειτουργία της ΠΚΜ είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η έλλειψη υποδομών και εργαλείων δουλειάς και η έλλειψη επικαιροποιημένου οργανογράμματος και περιγράμματος θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Περιφέρειας.

Στο ζήτημα των προσλήψεων η παράταξη είναι θετική, αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, θεωρεί ότι η απόφαση αυτή έπρεπε να προκύψει μέσα από διαβούλευση και διεργασίες συζήτησης με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς φορείς που μελετούν το φαινόμενο της υποστελέχωσης και αναγκών, καθημερινά.

Κι επειδή η επάρκεια των Μηχανικών είναι ένα νευραλγικό σημείο στην λειτουργία της ΠΚΜ, θεωρεί ότι έπρεπε να υπάρχει καταγεγραμμένη και η άποψη της Ένωσης όλων των Μηχανικών Δημοσίου της Κ. Μακεδονίας, η οποία είναι το βασικότερο όργανο που ασχολείται αποκλειστικά με τα προβλήματα των μηχανικών και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο.

Έτσι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και αστοχίες, όπως η πρόβλεψη για πρόσληψη μόνο ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς, η πρόβλεψη κανενός Πολιτικού Μηχανικού στην αποψιλωμένη Π.Ε. Χαλκιδικής και η πληθώρα διοικητικών θέσεων Δημοτικής Εκπαίδευσης (19 μόνο στην Θεσσαλονίκη)!